Home

Doe-Boek

Inactiviteit is inmiddels doodsoorzaak nummer vier. Door alle moderne gemakken doen we steeds minder met ons lichaam en brein. Iets doen is de manier om anderen én jezelf gelukkiger te maken.

Dit boekje biedt ideeën voor jong en oud, die je helpen een gezonder en gelukkiger leven te leiden door meer te doen! Vooral voor anderen.

 

 

  United we stand

Dit boek verhaalt de spannende zoektocht naar UWS, allereerst als management, vervolgens als algemeen model voor de gezonde omgang met elkaar – zonder zelfhulp of therapeut.
United We Stand is het tegendeel van een zelfhulpboek – het propageert juist dat we elkáár moeten helpen, dingen samen doen! Dat is de beste manier om meer weerbaar en gelukkiger te worden.

Het boekje nodigt uit tot kritisch nadenken over hoe we met elkaar omgaan. Het is bestemd voor managers en medewerkers, én voor iedereen thuis! Het leest dan ook lekker weg!

  • Alle zelfhulp- en managementboeken kunnen weg! ––A. D.
  • Een boeiend boek over menselijke verhoudingen! ––J.S.
  Weerbaar in een woelige wereld

We leven in stormachtige tijden. De wereld staat in brand, veel mensen worden ontslagen en werkenden krijgen het steeds drukker. En het einde is nog niet in zicht: robotisering maakt straks nog meer mensen overbodig.  Deze veranderingen zullen  grote invloed op ieders leven hebben en kunnen veel stress veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat je weerbaarder wordt en flexibeler leert denken. Of je nu jong bent of oud.

In deze gids ligt de nadruk op het krijgen van weerbaarheid (veerkracht). Jezelf  kunnen veranderen is daarvoor een belangrijk middel. Deze gids met veel praktische adviezen geeft je inzicht hoe je kunt veranderen en flexibel kunt leren denken. Als je je eigen omstandigheden beter  begrijpt, word je weerbaarder en ben je beter voorbereid op veranderingen. Daardoor zul je minder last van stress hebben.

effe wennen

Leven is veranderen

Onbewust veranderen hebben we al gedaan vanaf onze geboorte en zo zijn we geworden tot wie we zijn. Bewust veranderen gaat eender, maar je moet wel weten hoe! Deze gids vertelt hoe je bewust kunt veranderen, maar zal niet proberen je te veranderen. Waar naartoe je wilt veranderen is je persoonlijke keuze en zal heel verschillend zijn. Wat beter is, moet je zelf bepalen.
Deze gids is nadrukkelijk alleen bedoeld voor diegenen die geen hulp van een professionele therapeut nodig hebben.

 

eigen baas

In tijden van werkloosheid een onmisbaar handboek

De komst van internet maakt het noodzakelijk ons aan te passen aan deze revolutionaire technologie. Omdat onze persoonlijke sociale contacten nu vaker vervangen worden door virtuele schijncontacten, leren we minder van en over elkaar. Dit alles moeten we opvangen door een beter besef van onszelf en anderen, en door doelgerichter te gaan leven – onszelf te managen. Meer zelfontplooiing kan bovendien geen kwaad in tijden van crisis.

 

wegwijs ict

Dit nieuwe ICT-woordenboek wil uw handzame gids zijn

Bestemd voor het nieuwe jargon uit de elektronische en digitale wereld in brede zin. Het bevat 20.000 Engelse in de ICT-wereld gebruikte termen met hun vertaling en uitleg.
Engels is de taal van internet. Computers in allerlei vormen rukken met onvoorstelbare snelheid op in álle nieuwe ontwikkelingen, toepassingen en apparaten, vaak gebruikt via internet. In het daardoor ontstane nieuwe jargon gaat het vooral om het gebruik van technologie, niet om de specialistische technologie zelf.