Tel je zegeningen, niet je problemen

We reageren vooral op dingen die afwijken van onze verwachting, niet goed gaan of waar we het niet mee eens zijn – die veroorzaken een dissonantie en maken ons alert. [ ] We reageren meestal niet op de dingen die wel goed gaan of waarmee we het eens zijn – resonantie. Die verwachten we, die passen binnen onze verwachtingen en we zijn daaraan gewend. We merken die dingen nauwelijks op – zij zijn gewoon en onze aandacht niet waard.  ––Dit staat op p.43 van Veranderen is effe wennen.

Dit mechanisme van letten op uitzonderingen en problemen is op zich uiteraard prima, want het spaart ons tijd overdag. Tijd die we moeten gebruiken om deze uitzonderingen en problemen in goede banen te leiden. Als je in de drukte van de dag stil zouden moeten staan bij alles wat wél goed gaat, dan zou er weinig uit je handen komen! Maar kan af en toe best wel nuttig zijn. Mogelijk kunnen we toch een moment in de dag vinden om even stil te staan bij alles wat wel goed ging, om daar tevreden over te zijn.

Mijn suggestie daarvoor ligt voor de hand: tel je zegeningen voordat je gaat slapen. Dat zal je dan een tevreden gevoel geven, waardoor je makkelijker inslaapt én blijft slapen. En bij dat overdenken van je zegeningen, passen ook je plannen voor morgen. Laat ze goed uitkomen, dan werkt mogelijk het mechanisme van de sell-fulfilling prophecy (zichzelf vervullende profetie). Dat is zeker beter dan inslapen al piekerend over de problemen die je nog moet oplossen! Morgen is er – goed uitgerust – weer een dag voor al je problemen.

Kan dit nog bij je goede voornemens voor het nieuwe jaar?

(Hein van Steenis, 19 januari 2016)

 Reacties zijn gesloten.