Gaan robots mensen overbodig maken?

In de NRC twee artikelen over de zogenaamde smart industry: Vroeger of later nemen machines ons werk over (1 februari 2020, Addie Schutte) en De machine zoekt het straks zelf wel uit (21 januari 2020, Milo van Bokkum). “Industry 4.0 is hot. Je kunt geen vakblad opslaan zonder ...

Is AI al op weg om de mens te overvleugelen?

de Volkskrant van 21 december 2019 publiceerde een lijst van trends van het afgelopen decennium. Trend 5 (L. Verhagen): Kunstmatige intelligentie (AI) is de mens steeds vaker te slim af, met een opsomming van gebieden zoals herkenningen, bordspelen, diagnoses en zelfrijdende ...

Vooruitzien (voorspellen)

In de Volkskrant van 6 juli 2019 een verhaal van Niels Waarlo over Mens vs Robot: “Eerst schaken, toen Go, nu videogames. Kunstmatige intelligentie verslaat mensen in allerlei spellen. Maar daar gaat het ons niet om: het leert ze vooruitzien.” Voorzien, of voorspellen, is ...

Stephen Hawking en AI

Postuum is van Stephen Hawking uitgegeven: ‘De antwoorden op de grote vragen’, samengesteld uit zijn artikelen. Aanbevolen lectuur! Op begrijpelijke wijze geeft dit uitzonderlijk genie daarin uitleg over zijn zienswijze over vele belangrijke onderwerpen die velen van ...