Recensie Eigen Baas

Eigen Baas – de beste die je ooit zult hebben

Elke nieuwe technologie, dus ook internet, levert in het begin meer problemen op dan oplossingen, aldus de auteur. In het eerste gedeelte van dit boek toont hij aan dat de omgangsvormen door de sociale media zijn veranderd. Dit komt omdat de non-verbale informatie en het persoonlijke contact ontbreken. In het tweede gedeelte legt hij uit hoe de mentale processen werken die aan de basis liggen van communicatief gedrag; waarneming en verwerking van zintuiglijke informatie. En in het derde deel onderstreept hij het belang van protocollen en vertrouwen bij communicatie. In het laatste, vierde deel tenslotte trekt hij de conclusie dat effectiever functioneren in deze tijd is je afvragen wat internet met je doet, wat het met je omgeving doet, welke mogelijkheden deze veranderingen scheppen, en hoe je die kunt benutten. De invalshoeken daarbij zijn de klassieke wijsheden uit de psychologie van de human factors (ergonomie) die door de auteur op een eenvoudige en duidelijke manier worden uitgelegd en zijn vertaald in tips en adviezen die te gebruiken zijn in de huidige (internet-)situatie.

Drs. J.J.M. van der Heijden (NBD|Biblion recensie)