bewust denken

 Er bestaat zoiets als een vrije wil