bewustwordingcomputer

Het onderscheid tussen een biologisch en een synthetisch brein